Rituelen en symbolen vinden we overal in ons dagelijks leven. Iedereen heeft bijvoorbeeld een ‘ochtendritueel’ van opstaan, wassen, ontbijten en met de dag beginnen. Wordt dit ritueel verstoord, dan kan dit doorwerken in de rest van de dag. Het symbool voor medische zorg is een rood kruis en een groen verkeerslicht betekent dat je mag doorrijden.

Ook binnen de loges spelen rituelen en symbolen een belangrijke rol. Hierdoor ontstaat een gevoel van herkenning, saamhorigheid en vertrouwen. De rituelen en symbolen die tijdens onze zittingen worden gebruikt, zijn niet specifiek voor de loges. Ze zijn afkomstig uit oude culturen of andere samenlevingen.

Ritualen en symbolen geven structuur en sfeer aan de zitting. In elke Odd Fellow bezinningsruimte bevinden zich zeven stenen als symbool voor onze dienstbaarheid. Deze zeven stenen vertegenwoordigen onze idealen ,waaronder Vriendschap, Liefde en Waarheid.

Op de zeven stenen ligt een bijbel. De bijbel staat symbool voor een bron van wijsheid waaruit wij kunnen putten. Het staat iedere Odd Fellow vrij uit andere bronnen te putten en zijn persoonlijke bijdrage met anderen te delen.
Tijdens de zittingen brandt er een kaars. De brandende kaars is het symbool voor onze zoektocht naar Waarheid.