In de ritualen die door de Odd Fellows gebruikt worden, is er nog al eens sprake van symbolen. Een symbool wordt vaak gebruikt om gevoelens en gedachten uit te drukken, waarvoor het soms moeilijk is om adequate woorden te vinden. Een voorbeeld is de geopende hand waarin een hart wordt getoond: symbool voor de vriendschap die men elkaar betoont.

Veel symbolen zijn ontleend aan het Christendom en de Bijbel of aan nog oudere bronnen. Dat komt, omdat de symbolen dateren uit een tijd, waarin de leden van de Odd Fellows nog heel vertrouwd waren met het Christendom en er vaak uit de Bijbel geciteerd werd.