Uitleg Zegel.

De Guldenroede, Solidago Virgaurea, is een fiere, plm. 1 meter hoge plant.

Van juli tot oktober bloeit deze met prachtige goudgele, ofwel gulden bloemen die later een nootje vormen.
De Latijnse naam Solidare staat voor ‘Heelheid Brenger’. In vroeger jaren werd de plant gebruikt om wonden te helen en  ook tegenwoordig  is deze artsenijplant van betekenis in de medische wereld.
De fierheid van de plant wordt gevormd door de rechte stengel, roede genaamd.
De uitbundige bloei en nectarrijke  bloemen worden graag bezocht door bijen.
De vermeerdering geschiedt hoofdzakelijk door zaad.
De bloemhoofdjes staan naar alle kanten gekeerd, waarmee de Guldenroede haar openheid toont. De kleur geel straalt warmte en licht uit.

Gelijk de Guldenroede willen wij staan voor een fiere IOOF Club, die energie en kracht uitstraalt. Wij willen staan voor de oude kernwaarden van de IOOF en willen gaan voor het op een eigentijdse manier vorm geven van deze waarden.
Zoals de bloemen van de Guldenroede geliefd zijn bij de bijen, willen wij vanuit de symboliek van de bijen en bijenkorf, bijdragen aan het welbevinden van mensen in onze nabijheid en op afstand. Odd Fellowschap houdt voor ons niet op in eigen gremium, maar juist vooral daarbuiten. Hierdoor willen we onze club en het Odd Fellowschap uitdragen en vormgeven.

Openheid, zoals de bloemhoofdjes van de Guldenroede alle richtingen in vormgeven, beschouwen wij als een groot goed. In eigen kring en met open oog en oor gericht naar de mens en maatschappij om ons heen. Binnen onze mogelijkheden en beperktheden willen we het verschil maken voor zover ons vermogen reikt. Gelijk de Guldenroede door haar verschijningsvorm, warmte en elegantie in bermen en borders het verschil maakt.