Het bestuur van de Vereniging Thomas Wildey, in overleg met de Grootloge, heeft besloten een eigen website te lanceren.

Wij willen een open en transparante vereniging zijn. Op onze site vindt u informatie over onze vereniging, ons bestuur en onze geschiedenis. Maar ook de bij onze projecten behorende informatie en formulieren:  “Er even tussen uit” en ROMA ( Reglement Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten).

Via onze site www.verenigingthomaswildey.nl hebt u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen.

Namens het bestuur van de Vereniging Thomas Wildey

Pieter J.E. van der Kooij, (voorzitter )