Vanuit onze grondbeginselen geven wij praktisch gestalte aan zingeving door het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.

De weg hierin is een leerschool die ons allen in de gelegenheid stelt om te groeien en te ontwikkelen. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat het de gelegenheid biedt ons beeld op de werkelijkheid te verruimen en nieuwe visies op de werkelijkheid te ontmoeten.

Dit zou je kunnen omschrijven als wedergeboorte met nieuwe beelden en gezichtspunten.

De vogel Phoenix symboliseert voor ons het ‘herrijzen’ vanuit eerdere ervaringen.

De zoektocht naar waarheid is een tocht die nooit eindigt en met regelmaat vraagt om het bijstellen van ervaringen en denkbeelden.

De onsterfelijkheid en de wedergeboorte waar de vogel symbool voor staat is voor ons  de vrije vertaling van de zoektocht die de weg symboliseert waarmee wij de grondbeginselen van de Orde vormgeven. De ‘stralende verrijzenis’ waar de Egyptische mythologie over spreekt staat voor ons symbool voor de uitkomst van het pad dat we met elkaar bewandelen. Door samen op zoek te gaan naar waarheid, zowel binnen als buiten de Orde, door het geven van vriendschap en het bewijzen van liefde, ontstaat er een ‘stralend’ nieuwe werkelijkheid die recht doet aan iedereen.

Wij geven daarmee uiting aan de scheppende kracht, vanuit de grondbeginselen van de Orde, in ons streven naar harmonie.