De Club is voortgekomen uit leden en relaties van een mannenloge en een vrouwenloge
om samen in een wat minder traditionele wijze als Odd Fellows bij elkaar te komen.

Uitleg Zegel