Het symbool van de Grootmeester

Na toch lang wikken en wegen, heb ik gekozen voor mijn symbool. Op zich was de keuze niet moeilijk, maar voor mij was de vraag of ik wel voor een symbool moest kiezen: is dat nog wel van deze tijd? Discussie met de medeleden van het Algemeen Bestuur bracht mij op andere gedachten en uiteindelijk gaf de doorslag het feit, dat er voor het eerst in onze jurisdictie een vrouwelijke Grootmeester is en dat zo’n bijzonder moment zeker wel gemarkeerd mag worden met een symbool en een pin. Enige tijd geleden sprak ik met Hilda Baar van de Gaia Rebekkahloge No. 49 uit Breda. Door ons gesprek zette ze mij op het spoor van mijn symbool: de duif. Ook leverde ze mij hiervoor informatie aan, waarvoor hartelijk dank.

Bij de vrouwenloges is de duif het symbool van de tweede graad, de graad van de Liefde. In het rituaal staat: “De duif is sinds mensenheugenis een overbrenger van belangrijke tijdingen, maar bovenal het symbool van vrede. Wij zoeken naar innerlijke vrede om naastenliefde te kunnen uitdragen. Dit kan bijdragen aan het welzijn van onszelf en onze medemens en ons helpen bij het werken aan een betere samenleving”.

Prachtig verwoord en precies waar mijn symbool en pin voor willen staan! Met (naasten-) liefde bereiken we onze medemens en kunnen we ons eigen welzijn en dat van onze medemens bevorderen. Dit dringt des te meer in deze tijd: wij hebben te maken met zeer roerige tijden in Europa, denk aan de oorlog in Oekraïne, maar ook onrust in onze eigen landen: Nederland en België.

Als Odd Fellows kunnen wij het verschil maken, te beginnen in eigen omgeving. Werken aan naastenliefde en vrede… een prachtige opdracht voor ons allemaal in de komende twee jaren.

Kortom: een symbool dat spreekt voor deze tijd en ook nog in een eigentijdse vormgeving! De duif vliegt op om naastenliefde te schenken en vrede te brengen. Op de achtergrond de kleur van de hoop: groen. Deze kleur symboliseert “de voortdurende ontwikkeling in het betrachten van naastenliefde.” Maar ook is deze kleur een verwijzing naar de tweede graad van de Kampementen: die van de Hoop. En dat alles gevat in een driehoek die symbool staat voor Balans en Harmonie. De drie punten van de driehoek staan voor de tussenweg tussen twee uitersten (goed voor ons Odd Fellows om dat te onthouden). En natuurlijk worden het symbool en de pin bekroond door onze waarden: Vriendschap, Liefde en Waarheid.

Het nieuwe symbool geeft ons meer dan genoeg om over na te denken en mee aan de slag te gaan. Gaat u met me mee?

Zoals waarschijnlijk wel bekend is, wordt de pin door mij persoonlijk uitgereikt aan iedereen die met en voor de Grootmeester werkt. Dat worden heel wat opvliegende duiven!

Arja van der Tuijn
Grootmeester