Aletta Jacobs

Aletta Jacobs, de naamgeefster van onze Rebekkah Loge, werd geboren in 1854 in Sappermeer en overleed in 1929 in Baarn.
Al vroeg maakte zij zich sterk voor het recht op hoger onderwijs voor vrouwen. Aletta Jacobs was de eerste vrouw in Nederland die een HBS bezocht, de eerste vrouw die universitair onderwijs afrondde, de eerste vrouw die arts werd en de eerste vrouw die promoveerde.
Zij vestigde zich als huisarts in Amsterdam en was maatschappelijk zeer betrokken. Zij werd in binnen- en buitenland erkend als een autoriteit op het gebied van geboortebeperking. Zij stond ongeveer een kwart eeuw in Nederland aan het hoofd van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Zij streed voor het kiesrecht voor vrouwen, dat in 1919 kwam.
Haar doorzettingsvermogen en de emancipatie gedachte, die zij voorstond, sprak de leden ten tijde van de stichting van de Utrechtse Rebekkah Loge aan. De stichtingsdatum van de Dr. Aletta Jacobs Rebekkah Loge is 23 mei 1955.

Zegel van de Dr. Aletta Jacobs Rebekkah Loge

De 5-puntige ster symboliseert de mens. De omhoog wijzende punt wijst ons op ons hoogste bewustzijn, naast de elementen vuur, lucht, aarde en water.Het Alziend Oog symboliseert het geweten; het verschil weten tussen goed en kwaad.De open aren wijzen  ons op groei;  hier bedoeld als geestelijke groei.De letters V L W zijn verweven in de drie schakels en staan voorVriendschap, Liefde en Waarheid.De naam, Rebekkah Loge Dr. Aletta Jacobs no 16, en de plaats, Utrecht, zijn rondom.