• De damesclub van de IJmondloge is in de jaren dertig van de vorige eeuw, ontstaan. De dames, toen meestal vrouwen en dochters van IJmondlogeleden, hielpen in die moeilijke crisisjaren bij het rondbrengen van voedselpakketten en maakten kleding voor minderbedeelden. De Duinroosloge nr. 29 kwam voort uit de Mozaïekloge in Beverwijk en werd als vereniging opgericht op 9 september 1969.  In 2019 viert deze loge haar 50-jarig bestaansjubileum.

Uitleg Zegel

  • Voor een kustgemeente is niet alleen de zee, maar ook het beschermende duinlandschap, een van haar kenmerken. Ondanks soms wilde en zilte stormen groeit op haar zacht glooiende hellingen de zo wonderlijke duinroos. Haar bloemen zijn schoon en haar vruchten vitaminerijk. De mens kan van haar genieten.