De Gaia Rebekkah Loge is de jongste loot aan de IOOF-stam in Nederland. We begonnen in 2010 met acht vrouwen; inmiddels zijn het er dertig (we schrijven 2018). We ontmoeten elkaar om de twee weken op woensdagavond. Vooraf gezamenlijk koffie, dan de zittingen en de nazittingen. We hechten eraan onze vertrouwensband met elkaar op te bouwen en uit te bouwen. We komen bijeen in het logegebouw aan de Ginnekenweg in Breda. Op een praktische noot: er is een traplift aanwezig in het gebouw. Heb je interesse, aarzel niet: mail naar 49gaia@oddfellows.nl en je hoort van ons. Een kennismakingsgesprek kan volgen zodat je rustig kunt nadenken over je vervolgstappen bij Gaia.

De naam Gaia
De naam van onze Loge verwijst onder meer naar de godin Gaia uit de Griekse mythologie. Zij is de oermoeder Aarde, die ontstond uit de Chaos aan het begin der dingen.
Gaia bestond al eerder: er zijn Gaia beeldjes gevonden uit het begin van de steentijd. Ook in de Noord-Amerikaanse indianen is Gaia terug te vinden. Zij werd vereerd als godin of natuurkracht.
Achter al deze verschijnsvormen gaat één goddelijke moeder schuil. Voor ons een belangrijk symbool.