Als logeleden komen we iedere 1e en 3e woensdag van de maand bij elkaar. De bijeenkomsten bestaan uit twee gedeelten. De avond start met het officiële gedeelte, waarbij de nadruk op bezinning ligt.Dit gedeelte gaat volgens een vast patroon. De bijeenkomst wordt begeleid door passende muziek. De zitting wordt ervaren als een rustpunt in ons drukke bestaan.In het tweede gedeelte van de avond, de nazitting, is er gelegenheid voor een informeel samenzijn. Deze nazittingen worden bovendien zo nu en dan gebruikt voor lezingen of discussies.Onze Rebekkahloge in Heerenveen bestaat uit een groep vrouwen van diverse pluimage die aandacht hebben voor elkaar. Wij proberen open te staan voor de medemens, ongeacht ras, kleur of geaardheid. Een ieder wordt geaccepteerd zoals zij is: we zijn gewone vrouwen met al onze eigenaardigheden. Voor meer info: zie Odd Fellows NederlandDe plaatselijke loges zijn onder meer maatschappelijk actief.De naam Rebekkah is ontleend aan de Oud Testamentische Vrouwenfiguur “Rebekkah”, die bij de bron water put voor mens en dier. Zij wordt beschouwd als de behoedster van het onmisbare water en daardoor symbolisch van het leven. In haar wordt de dienende mens uitgebeeld en zij is het symbool van hulpvaardigheid en daadkracht

Uitleg Zegel
Ontwerp: br. Joop van der Wees, verwoord door zr. R. van Wijk – Schat.
De hoofdvorm van het zegel is een prisma. Een, in deze prachtige vorm geslepen edelsteen bestaat uit talloze vlakjes. In ieder vlakje breekt het licht anders en dat geeft een schitterende kleurenschakering.
Symbolisch wordt ieder lid van de loge vergeleken met zo’n vlakje. Ieder heeft eigen eigenschappen en talenten en door die in te zetten, vormt men samen een prachtig geheel.
De drie rondjes, die in de linker en rechter bovenhoek staan, staan beide voor de doelstellingen van de Orde t.w. Vriendschap, Liefde en Waarheid. Het rondje in het midden, is een oog. De pupil is het zwarte vlakje onderaan, omrandt door de iris of ook wel regenboogvlies geheten. De dwarse lijntjes stellen tevens de regenboog voor, die zich alleen in volle pracht ontplooit als de zon schijnt en het regent. De zonnestralen breken door de regendruppels heen en dan verschijnen alle kleuren van het spectrum!
Ook hier weer de symboliek van: eenheid in verscheidenheid.
In het oude Griekenland is Iris de godin van de regenboog, die door Zeus en Hera naar de aarde wordt gestuurd om hun geboden aan de mensen over te brengen. Het afgebeelde oog heeft ook een relatie met het Alziend Oog in onze tempels.