Algemene tekst over Heerenveen:
De Johan Willem Frisologe (de mannenloge) en de Iris Rebekkahloge (vrouwenloge) zijn actief in Heerenveen en omgeving. In Friesland zijn er 11 plaatselijke verenigingen, waaronder in Sneek, Leeuwarden en Drachten. De plaatselijke loges zijn maatschappelijk actief door het mede uitvoeren van projecten, gericht op ondersteuning en ontplooiing. De beide loges hier ter plaatse steunen o.a. studenten en schooltjes in de Derde Wereldlanden. Maar ook binnen de regio zijn de loges actief! Zo is er het project ‘Fredeshiem’ waarbij mensen die dat nodig hebben , eens een weekend worden verwend in een andere, plezierige omgeving. Ook is er het project ‘Wensen van mensen’. Hierbij gaat het om mensen uit verzorgingshuizen, die bijvoorbeeld familie of (oude) vrienden willen bezoeken en niet de mogelijkheid hebben of in staat zijn dat zélf te regelen. De Odd Fellows zorgen dan o.a. voor vervoer. Het zijn maar een paar voorbeelden die hier zijn genoemd.Iedere vereniging heeft een vaste wekelijkse of tweewekelijkse logeavond: de mannen elke week op dinsdagavond, de vrouwen elke 2 weken op woensdagavond. Op maandagavond vinden regelmatig bijeenkomsten van het Erasmuskampement plaats.Deze bijeenkomst staat in het teken van bezinning, kennis nemen van elkaars ervaringen en standpunten en elkaar als mens ontmoeten. Kortom: verdieping en contact. Vrouwen en mannen komen apart van elkaar samen. In deze tijd van individualisering tracht de orde een nieuw verband te zijn.

Uitleg Zegel