Het loge gebouw aan de Takenslaan 2 te Appingedam wordt elke dinsdagavond gebruikt door de Ommelander Loge no.71 en elke 2e en 4e maandagavond van de maand door de Lilium Album Rebekkahloge no.34.
Op 21 maart 1967 verhuurt de gemeente Appingedam bovenstaand gebouw aan de Takenslaan 2 aan de Ommelander Loge. Het is de voormalige officiersmess van de toenmalige nabijgelegen Pieter Bierema kazerne. Elf jaar later, op 20 december 1978 werd Stichting “Odd Fellowhuis” opgericht en werd het gebouw aangekocht.  In de loop der jaren is het interieur enige malen gerenoveerd. In 2011 werd ook de Bezinningsruimte volledig verbouwd naar de huidige situatie en in gebruik genomen. Het gebouw is, na de laatste verbouwing  rolstoel toegankelijk en beschikt over een minder-validen toilet.
Het gebouw wordt niet verhuurd aan derden.

De Lilium Album Rebekkahloge no.34 te Appingedam is opgericht op 26 oktober 1974. Het zegel toont een afbeelding van de witte lelie, hetgeen direct verwijst naar de naam, met de oprichtingsdatum eronder.
De lelie draagt de gedachte van de geboorte van de mens in het licht vanuit de schoot van de aarde en de nacht in zich. Zij symboliseert de reinheid van de ziel, maagdelijkheid en onschuld. De zes bloembladeren van de lelie verwijzen naar het getal zes dat volmaaktheid symboliseert. Op die dagen dat de mens het hoger ontmoet, bijvoorbeeld bij geboorte, communie, inwijding, bruiloft en overlijden, wordt de witte lelie als symbool verkozen.
Onder in de rand staan de letters I O O F, waarvan beide O’s verwerkt zijn in het Odd Fellow symbool van de drie schakels. De drie schakels staan voor vriendschap, liefde en waarheid.
Verder staat in de rand vermeld: Lilium Album (boven) Rebekkah loge No (links) 34 Appingedam (rechts)
De Lilium Album Rebekkahloge is de 34e Rebekkahloge die in Nederland is opgericht.
Ontwerpers van het zegel zijn broeder Klaas Molog en broeder Henk Korteling en de moederloge is de Toorts Rebekkahloge no.24 te Winschoten