Uitleg Zegel:

In het midden van het zegel de DRIE SCHAKELS eveneens bekend Vriendschap Liefde en Waarheid.
Opbouw vanuit de loge van het ZIJN op aarde van de logeleden.

De HOORN is de STEM NAAR BUITEN – hier in oost Nederland ook terug te vinden in de MIDWINTERHOORN

Deze werd vanaf de vroegste eeuwen al ingezet als waarschuwing naar medebewoners van op handen zijnde overvallen in de buurtschappen.

Later na de kerstening waarschuwden de boerenhoeven hun oproep naar elkaar voor een dienst door roomse geestelijken. De roomse kerkdiensten waren verboden door de Staten van Holland. Alleen protestantse diensten waren toegestaan.

Maar in het oosten van Nederland en aansluitend Duitsland waren de plattelanders bijna allen Rooms.

Vanuit de Hoorn bij ons neergezet als een algemeen teken van de inhoudelijke betekenis van de logeleden naar de medemens.

5 November 1978 oprichting van de Panta Rhei Loge eerst als vriendenclub later na de inwijding als loge neergezet als stroming naar buiten van de wijsheid van de leden in het dagelijks leven. De RUNE van wijsheid op de hoorn als levensteken naar buiten.

Het ALL-ziend oog met de omstreden uitleg. ALL is allesomvattend “hemel” waar en wat dat ook is. De driehoek omvat het oneindige zich steeds uitbreidende ALL.

Het Zegel is vervaardigd in overleg met een lid van de Vrijmetselaars, omdat deze ook bij hen niet onbekend is. Metselaars zijn ook bouwers aan een betere wereld evenals wij.

Hierbij een link naar een video die in onze loge is gemaakt.
Bronvermelding van de Lokale omroep in Almelo: Aavisie Almelo.