De officiële oprichting van de Schoklandloge geschiedde op 20 september 1997. Op de oprichtingsdatum bestond de Schokland Loge uit 29 leden. Deze waren allen afkomstig uit de James L. Ridgely Loge No 77. De afsplitsing uit deze loge is tot stand gekomen na een door een sterke groei van de James L. Ridgely Loge, waardoor de mogelijkheid ontstond om een tweede Loge in Emmeloord op te richten.
De Schokland Loge is sinds zijn oprichting gevestigd in bovenstaand logegebouw.
Alle ruimtes in het gebouw zijn rolstoel toegankelijk en er is een invalide toilet aanwezig.

Uitleg Zegel

Schokland is als voormalig eiland thans vast verankerd in de huidige Noordoostpolder en de naam ligt goed in het gehoor. Het zegel is ontworpen door broeder Wim Jekel en na wat gezamenlijk schaafwerk, ontstond de definitieve vorm. Hierop zijn de contouren van het eiland Schokland centraal weergegeven. Van de zuidpunt uit geven stralen van het vuurbaken de weg naar een veilige haven aan. Het schip onder volle zeilen, een Schokker, geeft de wens van de leden van de Loge aan om te exploreren, in het vertrouwen dat het vuur hen naar de thuishaven zal wijzen. De zandloper behoeft ongetwijfeld geen nadere toelichting.