Op het zegel van de Sems Loge No. 59 te Veendam staat vermeld dat deze loge is opgericht op 31 oktober 1936.
De Sems Loge ontleent haar naam aan de landmeter Johan Sems, die op verzoek van de Staten van Groningen en het gewest Drenthe in 1615 mede de grens bepaalde tussen beide provincies. Zodoende fungeerde hij als vredestichter tussen beide twistende gewesten.
Volgens de geschiedschrijving bepaalde Johan Sems de grens door, staande op de Martinitoren te Groningen, een rechte lijn te trekken naar het klooster in Ter Apel. Deze grens heet heden ten dage nog de Sems Linie. Het stadskanaal vormt de verbinding tussen beide landmerken. Johan Sems werd gezien als een soort vredestichter, een Odd Fellow avant la lettre.
Op 31 oktober 1936 kon de Sems Loge No. 59 worden gesticht in hotel Dopper te Stadskanaal met 19 leden.
Bovenstaande symboliek wordt weerspiegeld in het zegel van de Sems Loge No. 59.