Bijgaand de foto van ons Odd Fellowhuis in Enschede. Dit gebouw is in gebruik genomen door de Verdraagzaamheid Loge op 8 oktober 1927.

Uitleg Zegel