De officiële oprichting geschiedde op 4 februari 1921, in de bovenzaal van het toenmalige hotel Terburg. Het plan was om die club zo spoedig mogelijk over te laten gaan in een loge. Inmiddels was al tot de bouw van een Odd Fellowhuis besloten aan de Prinsesselaan.

Dat gebouw was al in september van dat jaar klaar en werd op 21 september 1921  de Vondelloge officieel geïnstalleerd.

  • De Vondel Loge houdt wekelijks zijn bijeenkomsten op woensdagavond in het logegebouw. Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur.

Uitleg Zegel

De naam Vondelloge werd gekozen omdat Vondel enige tijd als balling in huize Scheybeeck had geleefd.